Vastuullisuus

Outar -tuotteet ovat kotimaista käsityötä. Ne valmistetaan pienissä erissä ja värjätään käyttäen kotimaisia luonnon värikasveja. Outar noudattaa ympäristömyötäistä tuotesuunnittelua, jossa tavoitteena on materiaalin tehokas käyttö, energian käytön minimointi, kemikaalien käytön tarkka harkinta, tuotteen käyttöiän pidentäminen sekä kierrätettävyyden parantaminen. Kierrätyspuuvillatekstiilit on värjätty ja kudottu käsin. Värjäyksessä käytetään mahdollisuuksien mukaan energiaa säästäviä kylmäprosesseja. Materiaalivalinnoissa suositaan ekologisia ja kierrätysmateriaaleja. Kuluttajapoistotekstiileistä kertyvää kierrätyspuuvillakangasta käyttämällä pidennetään kankaan elinikää ja säästetään energiaa ja syntyvän jätteen määrää.


Värjäyksessä käytetään kotimaisia, turvallisia kasveja. Ne kerätään ammattitaidolla puhtaasta luonnosta jokamiehenoikeuksia noudattaen. Lajikohtaisia talteenottosuosituksia seuraamalla varmistetaan kasvuston uusiutuminen. Värjäyskasveina suositaan yleisiä lajeja tai harvinaisten lajien kohdalla luonnonmukaisesti pienviljeltyjä värjäyskasveja. Käyttämällä Suomessa kasvavia luonnonvärikasveja vähennetään raaka-aineiden kuljetuksen päästöjä.


Luonnonväriaineet ovat ekologinen vaihtoehto. Synteettisiin väriaineisiin verrattuna kasvivärien ympäristölliset haittavaikutukset ovat pieniä ja väriaineet ovat lopulta hajoavia eivätkä jää luontoon. Niiden valmistuksessa ei myöskään käsityöläismittakaavassa käytetä vaarallisia kemikaaleja tai suuria määriä energiaa. Värin kestävyyden vuoksi pureaineen käyttö on välttämätöntä, koska vain harvat luonnonväriaineet pystyvät kiinnittymään tarpeeksi pysyvästi ilman pureteainetta. Puretuksessa suositaan luonnonpuretteita ja metallisuoloista vain alunaa ja tarvittaessa rautasulfaattia, jotka oikein hävitettyinä ovat ympäristölle vaarattomia.


Lähtökohtana arvostus ekologisuuteen, luonnonmateriaaleihin ja perinteikkäisiin tuotantotapoihin.